De kracht van (familie) opstellingen.

Al vanaf onze geboorte maken we als kind/mens deel uit van systemen zoals ons gezin, familie, vrienden, school, en werk. Al deze systemen hebben hun eigen “regels en wetten”, soms heel duidelijk maar veelal ook minder zichtbaar. Deze systemen hebben invloed op ons! Ze kleuren ons! Onze ouders, grootouders en de voorgaande generaties hebben een doorslaggevende invloed op hoe wij ons leven nu leven en ervaren. Bewust of onbewust zijn we loyaal aan ons familie systeem en houden we patronen in stand die er niet meer toe doen en die soms ook helemaal niet goed voor ons zijn.

In je opvoeding heb je geleerd om je “aan te passen” en te wandelen binnen de “kaders” van het systeem. Al op een hele jonge leeftijd wordt ons geleerd te conformeren. Wist je dat je op je creatiefst bent als je 5 jaar bent? Denk maar eens aan een 5 jarig kind… Ze stellen de hele dag vragen en lachen om alles. Maar op school moet je stil zijn en mag je vragen stellen. Overigens wel pas als je je vinger opsteekt en je netjes je beurt afwacht… Hier leer je je al te conformeren, je aan de norm te houden en “normaal” gedrag te vertonen. Je wordt steeds minder jezelf. Als je de leeftijd van 8 jaar bereikt is je creativiteit met de helft gehalveerd. Je spiegelt je aan je omgeving “het systeem” en als beloning pas je vanaf nu prima in een “hokje”. Je ontwikkelt je verder binnen dit hokje, gaat studeren, vind een baan en leeft je leven. Maar wat een offers moet je hiervoor doen. Een offer in je persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld. En zo houden we vanuit de diverse systemen vaak patronen in stand die niet bij ons passen, niet “van ons” zijn en die zich kunnen uiten in b.v. terugkerende conflicten, geen rust kunnen vinden, succes of faalangst, moeite hebben bij jezelf te blijven, het niet uiten van gevoelens etc. Kijk maar eens naar je eigen systemen en hoe ze jou kleuren, hoeveel pure “jij” is er nog over?

Een (familie) opstelling is een prachtige en krachtige methode om het systeem in kaart te brengen en helpt je door de inzichten deze te gaan doorbreken. Een (familie) opstelling maakt zicht- en voelbaar wat er in jouw systeem speelt. Verborgen dynamieken, knel- en pijnpunten worden helder. De opstelling geeft je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familiesysteem.

Maar hoe werkt dat dan precies zo’n opstelling?

De opstelling gebeurt aan de hand van een vraag die je inbrengt. De vraag wordt kort besproken waarna je aan de slag gaat. Uit de deelnemers kies je representanten voor jezelf en je familieleden. Je plaatst deze representanten intuïtief in de ruimte. De representanten ervaren hoe het is om die plek in het systeem in te nemen. De kern van het probleem wordt inzichtelijk en je ervaart wat de invloed hiervan is op je huidige situatie. Hierdoor ontstaat ruimte voor acceptatie en verandering.

Opstellingen gebeuren aan de hand van systemisch werken welke is ontwikkeld door Bert Hellinger. Hij heeft ontdekt dat er aantal principes binnen (familie)systemen zijn, te weten:

  • (Ver)binding: Iedereen heeft recht op een plek in het systeem en hoort erbij.
  • (Volg)orde: ordening, volgorde van geboorte / binnenkomst in het systeem.
  • Geven en Nemen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

Wanneer deze principes gerespecteerd worden, komt er rust in het systeem.

Zelf werk ik binnen de opstellingen altijd met de honden als co-coach omdat deze je nog een extra spiegel voorhouden, ze resoneren tijdens het systemisch werken met jou op zielsniveau en laten je met hun gedrag en bewegingen prachtige lessen laten zien!

Tot nu toe heb ik hier telkens gesproken over het opstellen van je familie maar je kunt veel meer systemisch in een opstelling zetten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • werk of ander systeem
  • een relatie
  • ziekte
  • een trauma
  • een wens
  • jezelf

Is het voor jou tijd om patronen te doorbreken en buiten de kaders van het systeem te durven treden? Ervaar je bijvoorbeeld in je leven dat je elke keer in dezelfde valkuilen stapt of loop je vaak tegen een bepaalde blokkade aan en kun je de vinger er niet op legen, kom je niet vooruit? Ga dan zelf de kracht van (familie) opstellingen ervaren. Ze zijn een prachtig en krachtig cadeau op het pad naar je eigen authentieke zelf!