Chinees nieuwjaar: jaar van de hond

Vandaag op 16 februari 2018 begint het Chinese Nieuwjaar: het jaar van de hond. In Aziatische landen is het Chinees Nieuwjaar een belangrijke feestdag.

 

 

Het Chinese Nieuwjaar is een lentefeest en wordt gezien als een nieuw begin. Men koopt nieuwe kleren, gaat naar de kapper, schulden worden afbetaald en het huis wordt schoongemaakt. Op straat zijn grote optochten, met draken- en leeuwendansen.

De hond staat symbool voor trouw, loyaliteit en eerlijkheid. Hun rechtvaardigheidsgevoel is groot en ze zijn helpers in nood. In relaties zijn ze beschermend, zorgzaam en voelen goed aan wat anderen nodig hebben, maar ze kunnen ook kritisch zijn. Ze kunnen ook angstig en onzeker zijn en soms wat sombere buien hebben.

De hond is het 11e teken in de Chinese dierenriem en 2018 is numerologisch gezien getal 11 en 2.

Het getal 2 staat in verband met de maan; met emoties, gevoelens en het emotioneel veilig voelen. De maan geeft ook de band met je moeder aan. Het is goed mogelijk dat je in je jeugd niet de emotionele voeding hebt gehad, die je nodig had en dat deze emotionele wonden een invloed hebben op relaties. Kijk eens naar de overtuigingen die jouw moeder had. Heb jij deze van haar overgenomen? Zijn er nog meer familiepatronen, waar jij nog last van hebt? Mag jij er zijn zoals je bent? Of is er steeds dat stemmetje in je hoofd, die kritiek heeft op jezelf? Allemaal vragen om eens naar te kijken dit jaar. De hond likt ook graag zijn eigen wonden schoon, maar ook die van een ander en dit staat dan ook symbool voor dat er dit jaar veel genezing zal plaatsvinden bij zowel jezelf als bij anderen. Maar ook kan je meer van jezelf willen afbijten als je boos wordt of jij vindt dat je onrechtvaardig behandeld wordt. Samen zijn en samenwerken gaat dit jaar ook belangrijk worden en je kan je gesteund voelen door de mensen om je heen. De hond leeft immers graag in een roedel.

Het getal 11 is ook een meestergetal/engelengetal en een belangrijk getal voor tweelingzielen. Een meestergetal is een getal met een sterke energie en geeft aan dat je op de goede weg zit en gelijk loopt met het “Goddelijke Plan”.

Dit jaar zal voor tweelingzielen een jaar worden, waarin veel emotionele pijn geheeld gaat worden. Tweelingzielen spiegelen elkaar en laten elkaar de gekwetste delen van henzelf zien. Gevoelens, behorende bij de hjond, zoals angst, onzekerheden en je somber voelen, kunnen dit jaar dan ook extra jouw aandacht vragen. Je kunt ook regelmatig afstand willen nemen van jouw twin, wanneer je je gekwetst voelt door hem of haar. Ook kan er nog boosheid loskomen tussen tweelingzielen, wanneer bijv. het contact moeizaam verloopt. Maar uiteindelijk kan de band met je tweelingziel dit jaar versterkt worden en openheid en eerlijkheid zal hierin een rol spelen. Ook kunnen er kleine (voorbereidende) stappen gezet gaan worden voor een eventuele samenwerking met je tweelingziel het komende jaar.

De vijf typen Honden

Naast de tekens van de Chinese dierenriem zijn er vijf elementen die een versterkende of matige invloed hebben op het teken. De effecten van de vijf elementen op de hond worden hieronder beschreven.

Metaal – Hond 1970

Is doortastend, zelfverzekerd en openhartig en pakt alles wat hij doet resoluut en vastberaden aan. Hij heeft een groot zelfvertrouwen in zijn eigen capaciteiten en aarzelt niet om zijn mening te uiten of zichzelf voor een goede zaak in te zetten. Hij kan vrij serieus zijn en kan verontrust en geïrriteerd raken wanneer de zaken niet volgens plan verlopen. Hij heeft vaak zeer specifieke interesses en het zal hem zeker baten als hij zijn blik iets verruimde en zich meer met groepsactiviteiten bezighield. Hij is uiterst trouw ten opzichte van zijn vrienden.

Water – Hond 1922 en 1982

Is zeer openhartig en vriendelijk van aard. Hij kan uitstekend ideeën overbrengen en het kost hem gewoonlijk weinig moeite om anderen met zijn plannen te laten instemmen. Hij kan soms echter vrij zorgeloos zijn en hij is niet zo gedisciplineerd en degelijk als hij in bepaalde gevallen zou moeten zijn. Evenmin beheert hij zijn financiën naar behoren, maar hij kan uiterst vrijgevig zijn ten opzichte van zijn familie en vrienden en zorgt ervoor dat het hun aan niks ontbreekt. De Waterhond kan goed met kinderen omgaan en heeft een uitgebreide vriendenkring.

Hout – Hond 1934 en 1994

Is een harde, toegewijde werker en zal gewoonlijk overal waar hij zich vertoont een goede indruk maken. Hij is minder afhankelijk dan sommige andere honden en werkt liever in teamverband dan alleen. Hij is populair, heeft veel gevoel voor humor en een levende belangstelling voor de activiteiten van de verschillende leden van het gezin. Hij waardeert de goede dingen des levens en houdt van mooie dingen te verzamelen. Hij woont liever buiten de stad dan in de stad.

Vuur – Hond 1946 en 2006

Heeft een hartelijk en levendig karakter en sluit met opmerkelijk gemak vriendschappen. Hij is een eerlijke, consciëntieuze werker en neemt graag actief deel aan alles wat er om hem heen gebeurt. Hij onderzoekt graag nieuwe ideeën en als hij de nodige steun en goede raad kan krijgen, slaagt hij vaak waar anderen tekort zijn geschoten. Hij is echter vaak koppig, maar als hij dat kan afleren, zal hem dat veel roem en fortuin ten deel vallen.

Aarde – Hond 1958 en 2018

Is zeer getalenteerd en scherpzinnig. Hij is praktisch en efficiënt en kan ver komen in het vak wat hij heeft gekozen. Hij is vaak vrij stil en gereserveerd, maar kan erg overtuigend zijn en weet gewoonlijk zijn doel zonder al te veel weerstand te bereiken. Hij is grootmoedig en vriendelijk en is altijd een helpende hand uit te steken wanneer dat nodig is. Hij staat hoog in aanzien bij zijn vrienden en collega’s en komt gewoonlijk als een zeer waardig persoon over.

Het zal een jaar zijn waar veel veranderingen zullen plaatsvinden op vele fronten. Maar vooral een jaar met het thema: “Ben je eerlijk naar jezelf en ben je trouw aan jezelf?” Hoe kan jij dit jaar jouw hond inzetten om je doel te bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan je beter naar je hond luisteren zodat jullie elkaar nog beter begrijpen…

Ik wens jou en jullie honden een heel gelukkig nieuwjaar toe!